Sélectionner une page

Diskriminimi

Diskriminimi

Diskriminimi!!!Ç’ka kështu?

Diskriminimi ndodh kur, në të njëjtën situatë, një person trajtohet ndryshe nga një tjetër.

Par exemple :

  • Ju jeni refuzuar strehim për shkak se ju jeni me origjinë të huaj ose për shkak se ju keni të ardhura nga CPAS, etj.
  • Një shkollë refuzon të regjistrojë fëmijën tuaj sepse ai ka kombësi të huaj,
  • Ty të është mohuar një punë për të cilën je e aftë, sepse je grua,

Ligji i 10 majit 2007 përcakton 19 kritere të mbrojtura me ligj mbi bazën e të cilave një person nuk mund të diskriminohet. Ju do të gjeni listën në faqen e internetit:

https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/discrimination-quelques-precision

Ligji zbatohet në të gjitha fushat e shoqërisë si:

  • Punësimi,
  • Mësimdhënia,
  • Mallra & shërbime (strehim, qasje në vende apo shërbime të caktuara si parqe zbavitjeje, restorante, vende argëtimi, etj.),
  • Shërbimet publike,
  • Policia dhe Drejtësia,
  • Media (gazeta, televizion, rrjete sociale),

Kam qenë viktimë e dhunës ose e diskriminimit.

Que faire ?

Nëse besoni se jeni viktimë e sjelljes diskriminuese në bazë të kombësisë, racës së pretenduar, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes (duke qenë çifute ose çifute), origjinës kombëtare ose etnike, paaftësisë, orientimit seksual, moshës, pasurisë (llojit të mjeteve financiare), gjendjes së shëndetit, besimit fetar ose filozofik, lindjes, karakteristikës fizike ose gjenetike, bindje politike, bindje sindikale, gjendje civile ose origjinë sociale, kontakt: Unia: qendra ndërfederale për mundësi të barabarta dhe luftë kundër diskriminimit. Ky shërbim është përgjegjës për zbatimin e ligjit të renditur më sipër. Të gjitha opinionet, këshillat dhe ndërhyrjet e tij janë falas.

Pa pagesë: 0800/12.800

Një formë online: https://www.signalement.unia.be/fr/signale-le/ou

The CAI : 081 71 35 12

Nëse jeni viktimë e dhunës, pa qenë i sigurt nëse është e lidhur me ndonjë nga kriteret e mësipërme, shkoni në polici për të paraqitur një ankesë:

Policia (merr zonat e policisë) https://www.gouverneurnamur.be/sites/default/files/documents/prevention/folder_cambriolage.pdf

Nëse dëshironi informacion për dhunën e së cilës keni qenë viktimë, mos ngurroni të kontaktoni:

Shërbimi për mbështetjen e viktimave:  http://www.victimes.cfwb.be/ou-trouver-aide/

Nuk është e detyrueshme të paraqesësh një ankesë në stacionin policor të shtëpisë së tij, ata janë të gjithë kompetentë. Nga ana tjetër mund t’i dërgoni edhe një letër

Prokuroria Publike e Namurit: Vendi i Palais të Drejtësisë 4 5000 NAMUR Tel.: 081 25 17 11

Dinant Division: Place du Palais de Justice 6 5500 DINANT Tel.: 082 21 18 11

Isha viktimë e dhunës policore.

Qui contacter ?

Kontakto Komitetin e Kontrollit të Policisë https://comitep.be/index.html 

Komiteti i Kontrollit policor është një shërbim i pavarur përgjegjës për mbikqyrjen e mosfunksionimit të policisë në çdo stacion policor.  

Informacione dhe këshilla

Ora policore (02/731 33 13 + https://policewatch.be/page/premier_reflexes)  

Shërbimi për të Drejtën e Rinisë dhe Informimin e të Rinjve, Delegat i Përgjithshëm për të Drejtat e Fëmijëve Nëse jeni i mitur ose për një të mitur (nën 18 vjeç) 

Kam nevojë për informacion ligjor ose mbështetje.

Qui contacter ?

Kontaktoni një nga këto zyra për të gjetur ndihmën më të afërt.  

KOMISIONI DINANT I NDIHMËS LIGJORE 

Rue En Rhée, 31-33
B-5500 Dinant 

+32 82 22 97 59 

KOMISIONI I NDIHMËS LIGJORE TË NAMURIT 

 
Gjykata Sheshi i Gjykatës, 4
B-5000 Namur
 

+32 81 25 17 25 

duhen këshilla të thella ligjore.

Qui contacter ?

ZYRA E NDIHMËS LIGJORE DINANT 

Maison de l’Avocat
Rue En Rhée, 31-33
B-5500 Dinant
 

+32 82 22 97 59
baj@barreaudedinant.be
Permanence çdo të premte nga 13h30 deri në 15h 

ZYRA E NDIHMËS LIGJORE NAMUR 

Palais de Justice
Place du Palais de Justice
B-5000 Namur

+32 81 22 64 85
bajnamur@skynet.be
Permanence të hënën, të martën, të enjten dhe të premten nga ora 11 në 12 pm 

Unë jam viktimë e trafikimit njerëzor apo kontrabandës.

Çdo person me kombësi të huaj në banesë të pasigurt ose të paligjshme, viktimë e shfrytëzimit nga puna ose prostitucioni, mund të kujdeset nga një prej këtyre tre shoqatave të specializuara në kushte të veçanta:

Institutions spécialisées

Surya asbl

Faqja: https://asblsurya.org/fr/

Rue Rouveroy 2 4000 Liège

Tel.: 04/232.40.30 24/7

Posta: info@asblsurya.be

PAG ASA

Faqja: https://pag-asa.be/

Telefoni: 02 511 64 64 24/7

Posta: info@pag-asa.be

PAYOKE

Faqja: https://www.payoke.be/

Telefoni : 03 233 23 24

Posta: admin@payoke.be

Ju mund të përfitoni nga ndihma ligjore nga Myria, një shërbim publik federal i specializuar në të drejtat e të huajve www.myria.be

xgfbhshsdth

Je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide...

Një shoqërues ndërkulturor nga CAI
mund t’ju ndihmojë në përpjekjet tuaja.

Në rast emergjence:

Në rast zjarri ose urgjence mjekësore telefononi numrin 100 për ambulancën dhe zjarrfikësit

Në rast vjedhjeje, sulm fizik për të thirrur 101 për policinë

Kush e bën këtë shoqërim?

Shih për të vënë shërbimet e ndërmjetësimit në strehim, shkollë, ndërmjetësime familjare

 

 

image_pdfimage_print