Sélectionner une page

Vendosja në provincën e Namurit

Vendosja në provincën e Namurit

Para së gjithash, është e rëndësishme të kontrolloni se leja juaj e qëndrimit ju jep të drejtën për të jetuar në një komunë të zgjedhjes suaj, duke përfshirë edhe ato të provincës së Namurit.

 

En cas de doute n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec :

ZoneOpérateursContactSocial
CineyMaison citoyenne (PCS)083 68 97 48
GemblouxService Entraide Migrants (SEM)coordination@semigrants.be
NamurAFICo asblTél général :081 64 99 52

Sarah Bodart
Assistante sociale
GSM : 0499/75.67.97

Sarah.bodart@afico.be
NamurAides aux personnes déplacées (APD)081 83 39 51
0492 73 19 75
d.bouchat@apdasbl.be
https://www.aideauxpersonnesdeplacees.be
NamurCPAS de Namur 0473 75 43 64
alpha-fle@cpasnamur.be
http://www.cpasnamur.eu
NamurCaravane Pour la Paix et la Solidarité (CPPS) 081 22 40 52
0472 73 66 64
beabashicpps@yahoo.fr
NamurCarrefour Des Cultures (CDC)081 41 27 51
celine.scieur@carrefourdescultures.org
http://www.carrefourdescultures.org
NamurCentre d Action Interculturelle de la province de Namur - CAI Namur081 73 71 76
accompagnement@cainamur.be
https://cainamur.be/
NamurCentre de service social (CSS)081 22 73 30
general@css-namur.be
https://css-namur.be/projet-social/
NamurCentre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL) 081 22 42 86
servicesocial1@cinl.be
servicejuridiques1@cinl.be
namur@cinl.be
https://www.cinl.be/
NamurLa Maison de la Laïcité de Namur 081 23 44 13
nbo.laicite.namur@gmail.com>
NamurLes Trois Portes081 22 02 01
NamurNouveau Saint-Servais (NSS CSE SAE) 0468 37 67 16
marylene.vanlaethem@nouveausaintservais.org
https://www.nouveausaintservais-sae.be/
NamurPrésence et Action Culturelles - Namur (PAC)maxime.magnin@pac-namur.be
NamurSiréas081 39 06 52
0471 21 30 70
PhilippevilleCarrefour asbl071 66 80 77
secretariat@asblcarrefour.be
https://www.asblcarrefour.be/
PhilippevilleFoyer culturel de Florennes071 68 87 59
laurent@foyerflorennes.be
Province de Namurle CPAS de votre communeListe des CPAS
Province de NamurVotre administration communaleAdministration communale
SambrevilleCPAS de Sambreville071 26 05 21
francois.chanson@sambreville.be>
SambrevilleMaison de cohésion sociale de Sambreville071 74 28 28
0496 26 48 09
https://www.sambreville.be

 Nëse përmbushni kushtet për të jetuar në një komunë belge, që keni strehim në provincën e Namurit, mund të vazhdoni në hapin tjetër:

Regjistrou në bashki, kjo metodë quhet « domiciliation ».

Për t’u regjistruar në komunën e vendit tuaj të banimit, sapo të vendoseni duhet të shkoni në:

Commune

Gjendja civile dhe shërbimi i popullsisë : Për të gjitha pyetjet në lidhje me domiciliimin si deklarimi i shtëpisë, kërkesa për përbërjen e familjes, deklarimi i bashkëjetesës ligjore, kërkesa për një certifikatë të banimit, etj.

Shërbimi i Alienëve: Për çdo çështje specifike banimi si zgjatja e lejes së qëndrimit ose procedura e bashkimit familjar, etj.

Të ndjekim një rrugë integrimi?

Gjatë hapave tuaj në bashki, një agjent do të analizojë situatën tuaj për të parë nëse jeni apo nuk jeni të shqetësuar nga procesi i integrimit. Në çdo rast, ju keni gjithashtu mundësinë për ta ndjekur atë mbi një bazë vullnetare.

Cili është procesi i integrimit ?Për kë është udhëtimi i integrimit ?

Les accompagnateurs interculturels du CAI Namur

Bureau d'accueilContact Accompagnateur CAIE-mailTéléphone
AndenneRosette FEZARosette0485 21 90 15
BeauraingArmand NYOUNGArmand0485 21 90 12
CineySouleyman ABBASouleyman0485 21 90 17
DinantSouleyman ABBASouleyman0485 21 90 17
GemblouxRahmi GURSEVERRahmi0485 21 90 19
NamurAccompagnement sur rdvAccompagnement081 71 35 18
PhilippevilleArmand NYOUNGArmand0485 21 90 12
SambrevilleRahmi GURSEVERRahmi0485 21 90 19

Apliko për ndihmë financiare

Disa njerëz mund të përfitojnë nga e drejta për t’u integruar në shoqëri. Kjo ndihmë jepet sipas kritereve specifike.

Centre public d'action sociale

Kontrollo CPAS-inUn CPAS, ou centre public d'action sociale, est une institution publique présente au sein de chaque commune et ville. Elle est chargée de dispenser une aide sociale en faveur de certaines personnes, mais aussi, d'autres mesures spécifiques d'accompagnement et de soutien, d'ordre psychologique, sociale, financière, médicale, administrative, leur permettant de se réinsérer dans une vie sociale active. e komunës tënde.

ZoneCentre Public d'Action SocialeAdresseContact
AndenneCPAS de Andennerue de l'Hôpital 20
5300 ANDENNE
085 84 94 00
info@cpas-andenne.be
 
https://www.andenne.be
DinantCPAS de Anhéechaussée de Dinant 9 bte2
5537 ANHÉE
082 61 14 33
marc.dejardincpas@anhee.be
 
https://www.anhee.be/
CineyCPAS de AssesseEsplanade des Citoyens 2
5330 ASSESSE
083 61 54 89
cpas@assesse.be
 
https://www.assesse.be
BeauraingCPAS de BeauraingPlace de Seurre 7
5570 BEAURAING
082 71 24 40
mgillet.cpas@beauraing.be
 
https://cpas.beauraing.be/
BeauraingCPAS de Bièvrerue du Centre 1
5555 BIÈVRE
061 41 09 24
isabelle.moniotte@cpasbievre.be
 
https://www.bievre.be/
PhilippevilleCPAS de Cerfontaineplace du Monument 1
5630 CERFONTAINE
071 27 65 10
francoise.laurent@cerfontaine.be
 
http://www.cerfontaine.be
CineyCPAS de Cineyavenue de Namur 12
5590 CINEY
083 23 08 80
vanessa.freson@cpasciney.be
 
https://cpas.ciney.be/
PhilippevilleCPAS de Couvinroute de Pesche 21
5660 COUVIN
060 31 02 50
accueil@cpascouvin.be
 
https://www.couvin.be
DinantCPAS de Dinantrue Bribosia 16
5500 DINANT
082 40 48 30
accueil@cpas-dinant.be
 
http://www.dinant.be/services/cpas
PhilippevilleCPAS de Doischerue Martin Sandron 131
5680 DOISCHE
082 69 90 49
info@cpasdoische.be
 
https://www.doische.be/
GemblouxCPAS de Eghezéerue de la Poste 33
5310 LEUZE
081 51 04 40
info@cpaseghezee.be
 
https://www.cpaseghezee.be/
NamurCPAS de Fernelmontrue Goffin 4
5380 NOVILLE-LES-BOIS
081 83 02 86
cpas@cpas-fernelmont.be
 
https://www.fernelmont.be/
NamurCPAS de Florefferue de la Glacerie 6
5150 FLOREFFE
081 44 71 00
administration@cpasfloreffe.be
 
https://www.floreffe.be
PhilippevilleCPAS de Florennesplace Verte 30
5620 FLORENNES
071 68 11 50
administration@cpasdeflorennes.be
 
https://cpas.florennes.be/
SambrevilleCPAS de Fosses-la-VilleEspace Winson, rue Donat Masson 22
5070 FOSSES-LA-VILLE
071 12 12 40
dg.cpas.flv@publilink.be
 
https://www.fosses-la-ville.be/
BeauraingCPAS de Gedinnerue de la Croisette 2
5575 GEDINNE
061 46 58 58
accueil@cpas-gedinne.be
 
https://actugedinne.be/cpas/
GemblouxCPAS de Gemblouxrue Chapelle Marion 1
5030 GEMBLOUX
081 62 72 00
info@cpas-gembloux.be
 
https://www.gembloux.be/
AndenneCPAS de Gesvesrue de la Pichelotte 9a
5340 GESVES
083 67 03 43
sophie.jerouville@publilink.be
 
http://www.gesves.be/
CineyCPAS de Hamoisrue du Hubinne 3-5
5360 HAMOIS
083 61 53 60
cpas.hamois@cpas-hamois.be
 
https://www.hamois.be/
DinantCPAS de Hastièrechaussée de Givet 2
5540 HASTIÈRE-LAVAUX
082 64 32 50
angelique.labbe@hastiere.be
 
https://www.hastiere.be/nos-services/
CineyCPAS de Havelangerue de la Station 14
5370 HAVELANGE
083 63 33 58
cpas.havelange@cpas-havelange.be
 
https://www.havelange.be/
DinantCPAS de Houyetrue Saint-Roch 11
5560 HOUYET
082 66 68 80
accueil@cpas-houyet.be
 
https://houyet.be/cpas/
SambrevilleCPAS de Jemeppe-sur-Sambreplace Communale 19
5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
071 75 00 75
cpas@jemeppe-sur-sambre.be
 
https://www.jemeppe-sur-sambre.be/
NamurCPAS de la Bruyèrerue des Dames Blanches 1
5080 RHISNES
081 40 87 00
guillaume.bauwens@cpas.labruyere.be
 
https://cpas.labruyere.be/
PhilippevilleCPAS de MettetPlace Joseph Meunier 31
5640 METTET
071 71 01 40
cpas.mettet@cpas-mettet.be
 
http://www.mettet.be/
NamurCPAS de Namurrue de Dave 165
5100 JAMBES
081 71 20 01
info@cpasnamur.be
 
http://www.cpasnamur.eu/sitecpasnamur
AndenneCPAS de Oheyrue du Tilleul 95
5350 OHEY
085 61 19 91
info.cpas@ohey.be
 
https://www.ohey.be/social/cpas/
DinantCPAS de Onhayerue Albert Martin 3
5520 ONHAYE
082 61 04 21
cpas.onhaye@publilink.be
 
https://www.onhaye.be/
PhilippevilleCPAS de Philippevillerue du Château d'Eau 30
5600 PHILIPPEVILLE
071 66 06 40
claudine.houters@cpas-philippeville.be
 
https://www.philippeville.be/le-social
NamurCPAS de Profondevillerue J. Borbouse 66
5170 PROFONDEVILLE
081 43 22 50
info@cpas-profondeville.be
 
http://www.cpas-profondeville.be/
CineyCPAS de Rochefortrue du Square 7A
5580 ROCHEFORT
084 22 06 50
pol.burlet@cpas-rochefort.be
 
https://www.rochefort.be/
SambrevilleCPAS de Sambrevilleavenue Président Roosevelt 14
5060 SAMBREVILLE
071 26 60 10
cpas@sambreville.be
 
https://www.sambreville.be/
GemblouxCPAS de Sombrefferue Haute 7
5140 LIGNY
071 49 01 10
christine.monjoie@sombreffe.be
 
https://www.sombreffe.be
CineyCPAS de Somme-Leuzerue du Centre 2
5377 SOMME-LEUZE
086 32 39 04
jean.wener@cpas-sommeleuze.be
 
http://www.sommeleuze.be/
PhilippevilleCPAS de ViroinvalParc Communal 2
5670 NISMES
060 31 24 90
nat.berger@cpas-viroinval.be
 
https://www.viroinval.be/
BeauraingCPAS de Vresse-sur-Semoisrue du Ruisseau 1
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
061 50 02 42
cpas@vresse-sur-semois.be
 
https://www.vresse-sur-semois.be/
PhilippevilleCPAS de Walcourtallée du 125e Régiment d'Infanterie 1
5650 WALCOURT
071 61 05 20
ingrid.masquillier@cpaswalcourt.be
 
https://cpas.walcourt.be/
DinantCPAS de Yvoirrue du Maka 4
5530 YVOIR
082 21 49 30
cpas@yvoir.be
 
https://www.yvoir.be/

Jam i padokumentuar në territorin e provincës së Namurit

Ju mund të kontaktoni një shoqërues ndërkulturor të CAI për të analizuar dosjen tuaj. Personi shoqërues do të jetë në gjendje të shpjegojë të drejtat që ju janë dhënë në Belgjikë. Këto të drejta do të varen nga prejardhja jote personale.

Je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide...

Një shoqërues ndërkulturor nga CAI
mund t’ju ndihmojë në përpjekjet tuaja.

image_pdfimage_print