ስራሕ ወይ ስልጠና ምድላይ

ስራሕ ወይ ስልጠና ምድላይ

ወጻእተኛታት ኣብ በልጅዩም ንኺሰርሑ ፍቓድ ስራሕ (ኤ ቢ ወይ ሲ) ኺረኽቡ ኣለዎም ። ንኣብነት ዜጋታት ሕብረት ኤውሮጳ ዝዀኑ ንስደተኛታት ወይ ንወጻእተኛታት ደረት ዘይብሉ መዕረፊ ኸም ዘለዎም ኣፍልጦ ዚህቡሰባት ሰባት ካብዚ ፍቓድ እዚ ናጻ እዮም ። ከከም እቲ ዚሕዘሉ ስራሕ ፍቓድ መንበሪ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ እተፈላለየ ዓይነት ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣሎ።

ብዛዕባ ናይ ስራሕ ፍቓድ ብዛዕባ ዅነታትን ናብ ዕዳጋ ሸቃሎ ምእታውን ሕቶ ኣሎኒ ። ማዕረ ዲፕሎማ ንምርካብ ሓገዝ አናዲ ኣለኹ ።

  Qui contacter ?

  ምስ ደገፍ ተራኸብ ኣብ

  ማሕበራት ንግዲ እውን ኪድግፉኻ ይኽእሉ እዮም

  እቲ ንስደተኛታትን ንወጻእተኛታትንዚወሃብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ተቐበልቲ ጋሻ ንሰባት ናብቲ ዜድልዮም ነገራት ዚሰማማዕ ማሕበራት ይሕብሮምን ይመርሖምን እዩ።
  02 629 77 10
  https://www.cire.be/

  ማዕረ ኣገልግሎት ፈደረሽን ዎሎንያ-ብራስልስ
  0800 20,000
  infos@cfwb.be
  http://equivalences.cfwb.be

  ስራሕን ስራሕን እየ ዝደሊ ዘለኹ ።ኣበይ ኢና ኽንጥምት ? 

  ስራሕ ንምርካብ ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ኣድራሻታትካን ኢንተርነትካን መወዳእታ ዘይብሉ እዩ። ብዛዕባኡ ኻብ ምዝራብ ድሕር ኣይትበል ፣ ኣብ ምንዳይካ ድማ ናይ ምንዳይ ሞተርን / ወይ ማሕበራዊ መራኸብን ተጠቐም ።

  Intérims

  ግዝያዊ ትካል ስራሕ – ንሓደ ኣመልከትቲ ኩባንያ ንእተወሰነ እዋን ግዝያዊ ሰራሕተኛ ዝህቦ ትካል ኢዩ ።  

  ግዝያዊ ትካል ስራሕ ኣብ ሓደ ንጥፈታት ፍሉይ ክእለት ወይ ሓፈሻዊ ሰብ ክኸውን ይኽእል ኢዩ ። ነቶም ብቕዓታት እተን ኩባንያታት ንምምላእ ኣድላዪ ኽእለት ዘለዎም ግዝያውያን ሰራሕተኛታት ብዙሕ ሚስዮናውያን ተቕርበሎም እያ ።

  Je cherche du travail !

  ZoneOpérateursContact
  CineyDaoust Ciney083 23 19 30
  Job center : ciney@daoust.be
  Intérim : ciney.interim@daoust.be
  Titres_services : ciney.ts@daoust.be
  https://www.daoust.be
  GemblouxDaoust Gembloux081 20 74 20
  Job center : gembloux@daoust.be
  Intérim : gembloux.interim@daoust.be
  Titres-services : gembloux.ts@daoust.be
  https://www.daoust.be
  NamurDaoust Namur081 26 36 85
  Job center : namur@daoust.be
  Intérim : namur.interim@daoust.be
  Titres-services : namur.ts@daoust.be
  https://www.daoust.be
  NamurDaoust Namur 081 24 92 00
  Job center : namurselection@daoust.be
  https://www.daoust.be
  NamurRandstad081 22 37 00
  randstad@randstad.be
  https://www.randstad.be
  NamurKonvert081 22 70 96
  namur.interim@konvert.be
  https://www.konvert.be/fr
  NamurAsapnamur@daoust.be
  https://www.asap.be/fr
  NamurTrace Namur081 24 02 60
  NamurUnique Namur081 25 0313
  namur@unique.be
  https://www.unique.be
  NamurManpower081 57 92 28
  CineyActief intérim Ciney083 23 15 00
  actief.ciney@actief.be
  https://www.actief.be
  NamurActief intérim Namur081 24 94 00
  actief.namur@actief.be
  https://www.actief.be
  GemblouxActief Construt Wallonie center071 18 36 00
  construt.wallonie.centre@actief.be
  https://www.actief.be
  NamurEquip Intérim081 87 87 99
  namur@groupequip.be
  https://www.equip-interim.be
  NamurVivaldis081 22 14 90
  namur@vivaldisintérim.be
  https://www.vivaldisinterim.be
  NamurAccent Namur081 83 05 21 / 26
  namur.construct@accentjobs.be
  https://www.accentjobs.be
  PhilippevilleAccent Philippeville071 69 89 40
  couvin.construct@accentjobs.be
  https://www.accentjobs.be
  NamurJobmatch081 80 98 20
  namur@jobmatch.be
  https://www.jobmatch.be

  Les autres services

  Je cherche du travail !

  ZoneOpérateursContact
  NamurFOREM Namur081 23 45 45
  0800 93 947
  serviceclientele.namur@forem.be
  https://www.leforem.be/
  AndenneMaison de l'Emploi - Andenne085 27 84 00
  maisondelemploi.andenne@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  CineyBureau de Proximité - Ciney083 23 05 30
  conseil.ciney@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  SambrevilleMaison de l'Emploi de la Basse-Sambre071 71 03 80
  maisondelemploi.bassesambre@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  BeauraingMaison de l'Emploi de Beauraing082 74 38 80
  maisondelemploi.beauraing@forem.be
  https://www.leforem.be/contact/
  CineyCentre culturel de Ciney083 21 65 65
  DinantBureau de Proximité de Dinant082 21 30 10
  conseil.dinant@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  PhilippevilleBureau de proximité de Couvin060 30 02 10
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  BeauraingMaison de l'Emploi de Gedinne, Bièvre et Vresse-Sur-Semois061 23 07 10
  maisondelemploi.gedinne@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  PhilippevilleMaison de l'Emploi de Philippeville et Walcourt071 66 22 10
  maisondelemploi.philippeville@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  GemblouxMaion de l'Emploi de Gembloux081 62 05 10
  maisondelemploi.gembloux@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  CineyMaion de l'Emploi de Rochefort et Houyet084 38 01 20
  maisondelemploi.rochefort@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  Province de NamurCité des Métiers081 65 51 60
  info@cdmnamur.be
  https://www.cdmnamur.be

  ስራሕ አናዲ ኣለኹ ። ሓገዝ የድልየኒ እዩ ። መን ከሰንየኒ ይኽእል ? 

  Le Forem - Service public

  ፎረም ነቶም ስራሕ ዚደልዩ ሰባት ኣብ ምምሕዳር ሞያኦምን ሰራሕተኛታቶምን ንኺሓብሩ ዜዕጥቖምን ዚመርሖምን ህዝባዊ ኣገልግሎት እዩ።

  እተፈላለየ ናይ ስራሕ ኣገልግሎትን ስልጠናን ይህብ

  • ብዛዕባ ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓታትካ ምኽሪ ኣብ ናይ ስራሕ ምንዳይ ጻዕርታትካ ደገፍ፣
  • መዓልታዊ እዋናዊ ዝዀነ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት
  • ብዛዕባ ሞያ ስልጠና ሲቪ ምጽሓፍ ወዘተ ዚገልጽ ሓበሬታ
  • ስራሕ ንምርካብ ዚሕግዝ መሳርሒታት (ኢንተርነት ዚራኸባ ኮምፕዩተራት ሓታሚት ማኪና ፎቶኮፒየር ተሌፎን ፋክስ) ።

  ኣብ ፎረም ከም ደላይ ስራሕ ጌርካ ምምዝጋብካ ምስ
  ምዝገባኻ ብእተተሓሓዘ ጸገም ወይ ሕቶታት ንማሕበራዊ መሰላትካ ኽትከፍቶ ወይ ክትዕቅቦ የኽእለካ 0800 93 947

  Je cherche du travail. Qui peut m’accompagner dans ma recherche ?

  ZoneOpérateursContactJe cherche du travail. Qui peut m’accompagner dans ma recherche ?
  NamurFOREM Namur081 23 45 45
  0800 93 947
  serviceclientele.namur@forem.be
  https://www.leforem.be/
  AndenneMaison de l'Emploi - Andenne085 27 84 00
  maisondelemploi.andenne@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  CineyBureau de Proximité - Ciney083 23 05 30
  conseil.ciney@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  SambrevilleMaison de l'Emploi de la Basse-Sambre071 71 03 80
  maisondelemploi.bassesambre@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  BeauraingMaison de l'Emploi de Beauraing082 74 38 80
  maisondelemploi.beauraing@forem.be
  https://www.leforem.be/contact/
  CineyCentre culturel de Ciney083 21 65 65
  DinantBureau de Proximité de Dinant082 21 30 10
  conseil.dinant@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  PhilippevillePôle des Services - Titres-Services071 68 78 12
  PhilippevilleBureau de proximité de Couvin060 30 02 10
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  BeauraingMaison de l'Emploi de Gedinne, Bièvre et Vresse-Sur-Semois061 23 07 10
  maisondelemploi.gedinne@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  PhilippevilleMaison de l'Emploi de Philippeville et Walcourt071 66 22 10
  maisondelemploi.philippeville@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  GemblouxMaion de l'Emploi de Gembloux081 62 05 10
  maisondelemploi.gembloux@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  CineyMaion de l'Emploi de Rochefort et Houyet084 38 01 20
  maisondelemploi.rochefort@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  sur rdv
  Province de Namurle CPAS de votre communeListe des CPAS
  Province de NamurVotre maison communaleAdministration communale

  Les autres services

  Je cherche du travail. Qui peut m’accompagner dans ma recherche ?

  ZoneOpérateursContactJe cherche du travail. Qui peut m’accompagner dans ma recherche ?
  Province de NamurCentre d’action interculturelle de la province de Namur - CAI Namur081 71 35 12
  accompagnement@cainamur.be
  https://cainamur.be/
  NamurMirena Namur081 25 52 05
  mirena@mirena-job.be
  PhilippevilleMIRESEM071 66 01 00
  contact@miresem.be
  https://www.miresem.be/
  AndenneAntenne Mirena Andennemirena@mirena-job.be
  https://mirena-job.be/contact/
  sur rdv
  CineyAntenne Mirena Cineymirena@mirena-job.be
  https://mirena-job.be/contact/
  sur rdv
  DinantAntenne Mirena Dinantmirena@mirena-job.be
  https://mirena-job.be/contact/
  sur rdv
  GemblouxAntenne Mirena Gemblouxmirena@mirena-job.be
  https://mirena-job.be/contact/
  sur rdv
  PhilippevilleAntenne Mirena Mettetmirena@mirena-job.be
  https://mirena-job.be/contact/
  sur rdv
  CineyAntenne Mirena Rochefortmirena@mirena-job.be
  https://mirena-job.be/contact/
  sur rdv
  SambrevilleAntenne Mirena Sambreville071 72 02 17
  071 77 11 72
  mirena@mirena-job.be
  https://mirena-job.be/contact/
  sur rdv
  CineyCentre culturel de Ciney083 21 65 65
  Province de NamurCité des Métiers081 65 51 60
  info@cdmnamur.be
  https://www.cdmnamur.be

  ስራሕ ንምርካብ ገዛእ ርእሰይ ከሰልጥን ኣሎኒ ።     

  Qui contacter ?

  J’ai besoin de me former pour trouver un travail. Qui contacter ?

  ZoneOpérateursContactJ’ai besoin de me former pour trouver un travail. Qui contacter ?
  Province de NamurCité des Métiers081 65 51 60
  info@cdmnamur.be
  https://www.cdmnamur.be
  CineyA l'Ovrage083 23 24 84
  info@alovrage.be
  NamurAFICO081 64 99 52
  admin@afico.be
  https://www.afico.be/
  NamurALPHA 5000081 74 60 96
  alpha5000@alpha5000.be
  SambrevilleClub artisanal et culturel de Tamines - J'ai Pigé071 77 24 14
  info@mjsambreville.be
  https://www.mjsambreville.be/
  GemblouxCEDEG081 61 33 74
  secretariat@cedeg.be
  https://www.cedeg.be/
  NamurCentre de formation professionnelle "Nouveau Saint Servais"081 71 73 84
  nss.tech@nouveausaintservais.org
  https://www.cfp-nss.be/
  NamurCentre Européen du Travail (CET)081 83 05 19
  cet.namur@lilon.be
  http://www.lilon.be/
  PhilippevilleCharlemagne060 39 90 12
  charlemagne_eft@skynet.be
  https://www.eftcharlemagne.be/
  PhilippevilleDEPROMESEM071 68 76 07
  depromesem@skynet.be
  https://depromesem.webnode.be/
  CineyEspaces083 21 50 13
  direction@espaces.be
  https://www.espaces.be/
  AndenneFocades081 23 44 15
  info@focades.be
  http://www.focades.be/

  SambrevilleGroupe d'animation de la basse-sambre (GABS)071 78 42 71
  formagabs@gabs.be
  NamurJeunes au travail 081 74 64 64
  info@jeunesautravail.be
  https://www.jeunesautravail.be/
  AndenneL'Envol085 25 15 69
  lenvol@andenne.be
  https://www.lenvolandenne.be/
  NamurL'Outil (CPAS de Namur)081 40 81 25
  loutil.formation@cpasnamur.be
  http://www.loutil.cpasnamur.be
  BeauraingLa Calestienne082 71 10 52
  gene.languillier@calestienne.be
  https://www.calestienne.com/
  NamurLe Perron de l'Ilon081 22 68 71
  centrelilon@lilon.be
  http://www.centrelilon.be/leperron/
  PhilippevilleLes Ateliers de Pontaury071 72 59 85
  info@pontaury.be
  http://www.pontaury.be/
  NamurLire et Ecrire Namur081 74 10 04
  namur@lire-et-ecrire.be
  https://lire-et-ecrire.be/namur
  NamurMode d'Emploi Namur081 23 13 22
  modedemploinamur@viefeminine.be
  https://www.modedemploiasbl.be
  NamurRéalisation - Téléformation - Animation (RTA)081 74 67 48
  info@rta.be
  https://www.rta.be/
  CineySolidarité emploi logement083 21 57 34
  sel.ciney@lilon.be
  https://www.selciney.be/
  NamurVis-à-vis081 23 10 05
  info@visavis.be
  https://www.visavis.be/fr
  DinantCentre IFAPME Dinant082 21 35 80
  centre.dinant@ifapme.be
  https://www.ifapme.be
  NamurCentre IFAPME Namur Brabant wallon081 74 32 14
  centre.namur@ifapme.be
  https://www.ifapme.be
  GemblouxCentre IFAPME 081 58 53 63
  centre.gembloux@ifapme.be
  https://www.ifapme.be
  DinantForem Centre de Formation de Dinant082 66 57 20
  https://www.leforem.be
  NamurForem Centre de Formation de Namur081 64 90 04
  https://www.leforem.be
  NamurForem Centre de Formation de Saint-Servais081 74 98 00
  https://www.leforem.be
  NamurForem Centre de Formation de Saint-Servais081 71 98 00
  https://www.leforem.be
  NamurForem Centre de Formation de Floreffe081 44 88 00
  https://www.leforem.be
  SambrevilleForem Centre de Formation de Mornimont071 75 11 50
  https://www.leforem.be
  CineyCentre de compétence Techno.bel0800 18 822
  info@technobel.be
  https://www.technobel.be/fr/
  NamurInstitut Provincial de Formation Sociale - Campus Provincial081 77 67 30
  ipfs.accueil@province.namur.be
  https://www.ipfs.be/
  AndenneEPEEG081 77 65 45
  http://www.epeeg.be/
  NamurEcole des Métiers et des Arts de la Province081 77 68 36
  NamurEcole Hôtelière de la Province de Namur081 77 68 34
  ecole.hoteliere@province.namur.be
  https://www.ehpn.be/
  NamurEcole Hôtelière de la Province de Namur081 77 68 18
  ecole.hoteliere@province.namur.be
  AndenneEcole secondaire Provinciale d'Andenne081 77 68 06
  espa@province.namur.be
  https://www.espandenne.be
  CineyEcole Provinciale d'Agronomie et des Science de Ciney081 77 67 90
  ecole.agrosciences@province.namur.be
  https://www.epasc-ciney.be
  NamurIEPSCF Namur-Cadets enseignement de promotion sociale081 22 29 03
  info@iepscf-namur.be
  https://www.iepscf-namur.be
  NamurInstitut Technique de Namur Promotion sociale081 72 90 60
  GemblouxInstitut Technique de Namur Promotion socialeCollège Saint-Guibert
  rue Malaise 18
  5030 GEMBLOUX
  PhilippevillePromotion Socialehttps://promsoc.cfwb.be/
  NamurCEFOR081 25 51 80
  info@cefor.be
  NamurEcole Supérieure des Affaires081 22 15 80
  secretariat@esa-namur.be
  NamurUniversité de Namur - UNamur081 72 41 11
  NamurHaute Ecole Albert Jacquard - Campus infographie081 24 70 30
  infographie@heaj.be
  NamurHaute Ecole Albert Jacquard081 23 43 80
  info@heaj.be
  NamurHaute Ecole Albert Jacquard - Campus Economique Namur081 23 44 90
  nancy.tamenne@heaj.be
  SambrevilleHaute Ecole Albert Jacquard - Campus Economique Tamines071 26 04 00
  laurence.lizin@heaj.be
  NamurHaute Ecole Albert Jacquard - Campus Paramédical et pédagogiqueTél. : 081 22 31 09
  paramedical@heaj.be
  pedagogie@heaj.be
  GemblouxUniversité de Liège - GEMBLOUX Agro-Bio-Tech081 62 21 11
  081 62 22 65
  info.gembloux@uliege.be
  SambrevilleFormaGABS071 78 42 71
  info@gabs.be
  https://rapel.be/portfolio/gabs/
  NamurRégie des quartiers de Namurrue des Brasseurs 87
  5000 NAMUR
  PhilippevilleCarrefours asbl071 66 90 74
  direction@asblcarrefour.be
  NamurCSC Namur-Dinant 081 25 40 85
  migrants-namur@acv-csc.be
  https://www.lacsc.be/services/services-sur-mesure/migration
  NamurForma asbl081 22 68 62
  asblforma@asbl-forma.be
  https://www.asblforma.be/
  Province de Namurle CPAS de votre communeListe des CPAS

  ስራሕ ንምርካብን ስልጠና ንምስዓብን ፈረንሳይኛይ ከመሓይሽ ኣሎኒ ። 

     

  Opérateurs de formation à la langue française sur la province de Namur

  ኢንተርነት ክጥቀም የድልየኒ እኳ እንተ ዀነ ኮምፕዩተር ወይ ተሌፎን ግን የብለይን። ሓደ ሰነድ ክሓትም የድልየኒ እኳ እንተ ዀነ ሓታሚ ግን የብለይን ። 

  Opérateurs

  ZoneOpérateursContactJ’ai besoin d’utiliser internet, je n’ai pas d’ordinateur, pas de téléphone, pas d’imprimante… Où puis je aller ?
  NamurFOREM Namur081 23 45 45
  0800 93 947
  serviceclientele.namur@forem.be
  https://www.leforem.be/
  AndenneMaison de l'Emploi - Andenne085 27 84 00
  maisondelemploi.andenne@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  SambrevilleMaison de l'Emploi de la Basse-Sambre071 71 03 80
  maisondelemploi.bassesambre@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  BeauraingMaison de l'Emploi de Beauraing082 74 38 80
  maisondelemploi.beauraing@forem.be
  https://www.leforem.be/contact/
  BeauraingMaison de l'Emploi de Gedinne, Bièvre et Vresse-Sur-Semois061 23 07 10
  maisondelemploi.gedinne@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  PhilippevilleMaison de l'Emploi de Philippeville et Walcourt071 66 22 10
  maisondelemploi.philippeville@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  GemblouxMaion de l'Emploi de Gembloux081 62 05 10
  maisondelemploi.gembloux@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  CineyMaion de l'Emploi de Rochefort et Houyet084 38 01 20
  maisondelemploi.rochefort@forem.be
  https://www.leforem.be/contact
  Province de NamurCité des Métiers081 65 51 60
  info@cdmnamur.be
  https://www.cdmnamur.be
  AndenneMaison de la convivialité Numérique085 21 27 00
  info@epnandenne.be
  BeauraingEPN Beaurinois082 22 91 62
  epn.beaurinois@gmail.com
  CineyEPN de Ciney083 75 01 08
  epn@ciney.be
  PhilippevilleInfor Jeunes Entre Sambre et Meuse0472 42 01 48
  epn@inforjeunesesem.be
  DinantEPN de Dinant082 40 48 50
  epn@dinant.be
  PhilippevilleFloren'Clic Bibliothèque communale Buxin-Simon071 68 14 68
  epn@florennes.be
  SambrevilleCyber Espaceepn@fosses-la-ville.be
  BeauraingEspace Numérique Gedinnois 061 58 74 84
  bibliotheque@gedinne.be
  GemblouxEPN de Gembloux081 61 33 74
  epn@cedeg.be
  DinantEPN Hastière082 68 83 39
  guichet@hastière.be
  DinantEspace Citoyen Houyetois082 22 32 14
  info@espacecitoyenhouyet.be
  https://www.espacecitoyenhouyet.be/
  SambrevilleEPN Mobile de Jemeppe-Sur-Sambre071 75 00 14
  joel.roy@jemeppe-sur-sambre.be
  NamurInterface 3081 63 34 90
  a.renard@interface3namur.be
  NamurEPN de Géronsart0479 78 26 07
  info@joliesnotes.be
  AndenneEPN d'Ohey085 82 44 70
  PhilippevilleEPN de Philippeville071 66 00 89
  pierre.vanstechelman@commune-philippeville.be
  SambrevilleBibliothèque d'Auvelais Complexe Emile Lacroix071 26 03 30
  brchanson@commune.sambreville.be
  SambrevilleCentre d'insertion Socioprofessionnelle du CPAS071 72 57 85
  didier.biernaux@sambreville.be
  SambrevilleEPN CACT071 77 24 14
  epn@mjsambreville.be
  GemblouxEasy-e-Space du CPAS de Sombreffe071 49 01 10
  pascalefurlini@hotmail.com
  GemblouxCentre informatique sombreffois071 14 07 73
  info@cis-sombreffe.be
  GemblouxMaison Multi-services de Ligny071 82 74 25
  epn@sombreffe.be
  https://epndesombreffe.weebly.com/
  CineyEPN de Somme-Leuze086 32 02 57
  xavier.weyland@publilink.be
  PhilippevilleCyber Espace060 30 36 54
  pcs@viroinval.be
  BeauraingCyber-Semois0472 49 03 62
  cybersemois@outlook.com
  DinantE-Yvoir082 64 70 55
  epnyvoir@gmail.com
  DinantE-Yvoir (Salle de Godinne)082 69 98 12
  epnyvoir@gmail.com

  ብሞያን/ወይ ብስራሕን ክለማመድ እደሊ እየ። ንደቀይ እንታይ መፍትሒ ኽንክን ውሉዳት እዩ ዚዀኖም ?

  Pour les 0 à 3 ans

  ገና ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘይተማህሩ ቘልዑ መናበዪ ኣረጋውያን ወይ መናበዪ ኣረጋውያን ክረኽቡ ክኢሎም ኢዮም

  ዝርዝር እቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ኽፋላት ምእንቲ ኽትፈልጥ ምስ ሲ. ፒ. ኤስUn CPAS, ou centre public d'action sociale, est une institution publique présente au sein de chaque commune et ville. Elle est chargée de dispenser une aide sociale en faveur de certaines personnes, mais aussi, d'autres mesures spécifiques d'accompagnement et de soutien, d'ordre psychologique, sociale, financière, médicale, administrative, leur permettant de se réinsérer dans une vie sociale active. .

  http://www.imaje-interco.be/lieux-d-accueil/creche/

  Pour l’accueil extrascolaire

  ድሕሪ ትምህርቲ ዚግበር ክንክን መፍትሒታት ኣሎ።

  ቤት ትምህርቲ ዕዮ ገዛ፦ https://www.ecolesdedevoirs.be/ou-trouver-une-ecole-de-devoirs

  Pendant les congés scolaires

  ኣብ እዋን በዓላት ዝርዝር እቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ምልምማድን ጐላጕል በዓላትን ምእንቲ ኽትፈልጥ ወብ ሳይት ምምሕዳር ከተማኻ ኽትውከስ ትኽእል ኢኻ።

  ኣብ ርእሲ እቲ ኣብዚ ተጠቒሱ ዘሎ ተበግሶታት ኣብ ከባቢኦም ብእተፈላለዩ ተዋሳእቲ ኻልእ መፍትሒታት ቈልዑ እውን የማዕብሉ ኣለዉ ። ምስ ምምሕዳር ከተማኻ ፍለጥ

  እተወሰነ ዅነታት

  ብዘይ ሰነድ ስለ ዝጸናሕኩ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኽሰርሕ መሰል ኣሎኒ ድዩ?

  ኣብ በልጅዩም እቲ ሕጊ ሰነድ ዘይብሉ ሰብ ክቘጽር ይኽልክል ኢዩ እቲ ሰነድ ዘይብሉ ሰራሕተኛ ግን መሰል የብሉን ።

  Droits minimaux des travailleurs (avec ou sans-papiers)

  • ሲ. ኤስ. ሲ. ናሙር-ዲናንት
   ቻውሴ ደ ሉቫይን 510 5400
   ቡጅ
   081 25 40 85
  • ኣውራጃ ናሙር
   ዱወዝ 40 5000
   ናሙር
   ኣሊስ ፖንሰለት
   081 64 99 57 | 0473 97 03 49

   ንመሰላት ሰነዳት ዘይብሎም ሰራሕተኛታት ዚገልጽ መምርሒ

   ፈረንሳይኛ ፦ https://www.cire.be/wp-content/uploads/2011/11/guide-de-droits-2014-fr.pdf

   ነዘርላንድስ ፦ https://www.cire.be/wp-content/uploads/2011/11/guide-de-droits-2014-nl.pdf

   እንግሊዝኛ፦ https://www.cire.be/wp-content/uploads/2011/11/guide-de-droits-2014-en.pdf

   ስጳንኛ ፦ https://www.cire.be/wp-content/uploads/2011/11/guide-de-droits-2014-es.pdf

   ፖርቱጋልኛ ፦ https://www.cire.be/wp-content/uploads/2015/02/guide-de-droits-2014-po.pdf

   ዓረብኛ፦ https://www.cire.be/wp-content/uploads/2015/02/guide-de-droits-2014-ar.pdf

   Je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide...

   ኣብ መንጎ ባህሊ
   ዘሎ ምትሕብባር ኣብ ጻዕርታትካ ኺሕግዘካ ይኽእል እዩ።

   image_pdfimage_print